In de spotlight | Reis van zomergerst ten einde

In de spotlight | Reis van zomergerst ten einde

De afgelopen maanden hebben we het perceel zomergerst van Maatschap Frijns in Reijmerstok op de voet gevolgd. De ‘reis’ begon toen biologisch ondernemer Guido Frijns gebruik maakte van de regeling ondiep ploegen en eenmalig maximaal 12 centimeter diep ploegde in de bewerkingscyclus van niet-kerende grondbewerking. Tijdens een eerder ‘controlebezoek’ van een afvaardiging van de provincie Limburg, Waterschap Limburg, LLTB en BioLogisch Limburg bleek al dat ploegen op een diepte van 12 centimeter goed te doen is.

Daarna hebben we regelmatig een update gedeeld, van het inzaaien en eggen van de zomergerst tot de ontwikkeling van de planten in de maanden april en mei. Inmiddels is de zomergerst gecombined, waarna er in de Gulpener Bierbrouwerij lekker, biologisch bier van wordt gemaakt. Hiermee is de ‘reis’ van de zomergerst tot een goed einde gebracht.