Nieuws | Ontwikkeling zomergerst op de voet gevolgd

Nieuws | Ontwikkeling zomergerst op de voet gevolgd

Maatschap Frijns in Reijmerstok heeft dit jaar gebruik gemaakt van de regeling ondiep ploegen. In het kader van deze regeling mocht biologisch ondernemer Guido Frijns eenmalig maximaal 12 centimeter diep ploegen in de bewerkingscyclus van niet-kerende grondbewerking. Tijdens een eerder ‘controlebezoek’ van een afvaardiging van de provincie Limburg, Waterschap Limburg, LLTB en BioLogisch Limburg bleek al dat ploegen op een diepte van 12 centimeter goed te doen is.

De afgelopen tijd hebben we het perceel in Reijmerstok op de voet gevolgd. Op het geploegde perceel is inmiddels zomergerst ingezaaid voor biologisch bier van Gulpener. We zagen hoe de pas ingezaaide zomergerst werd geëgd. De afgelopen weken heeft Guido Frijns regelmatig een foto van zijn perceel gemaakt, zodat we de ontwikkeling van het gewas goed kunnen zien. De eerste foto is genomen op 23 april, de tweede op 29 april. Op de derde foto van 15 mei is de zomergerst te zien na een heftige onweersbui. Op het geploegde perceel is zelfs na extreme weersomstandigheden geen erosie te zien.