Bestuur | BioLogisch Limburg in maart

Bestuur | BioLogisch Limburg in maart

Het eind van de maand maart is in zicht. De uitgelezen tijd om eens terug te blikken op wat we als BioLogisch Limburg de laatste weken hebben gedaan.

Zo was er recentelijk een bijeenkomst over ondiep ploegen in Zuid-Limburg. Agrarische ondernemers die zich vóór 1 februari 2021 hebben gemeld bij de LLTB, doen mee aan de regeling ondiep ploegen en mogen in het voorjaar éénmalig maximaal 12 centimeter diep ploegen in de bewerkingscyclus van niet-kerende grondbewerking. Voorwaarde is wel dat er een groenbemester op het perceel aanwezig is die ondergewerkt moet worden.

De regeling ondiep ploegen was een initiatief van BioLogisch Limburg. We zijn dan ook blij dat de regeling agrarische ondernemers in het zuiden van onze provincie ook dit jaar de mogelijkheid gaf éénmalig een uitzondering te maken op de niet-kerende grondbewerking, die leidend is in het Heuvelland. Meer weten over ondiep ploegen? Lees dan eens dit artikel.

Biologische afzet

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, heb ik me de afgelopen maanden verder verdiept in de biologische afzet van teelten als cichorei, pastinaak en bieten. Ook de teelt van biologische granen, en dan met name niet-traditionele graansoorten, lijkt kansen te bieden voor agrarische ondernemers. Ik sta in contact met verschillende partijen – van agrariërs tot onderzoekers, van adviseurs tot andere experts – die ons in een online bijeenkomst kunnen bijpraten over deze gewassen.

Teeltbegeleider Koen Smedts van Laarakker BIO is zo iemand die graag met ons in gesprek gaat over de afzetmogelijkheden van biologische teelten. In een online bijeenkomst op woensdag 21 april licht hij toe wat Laarakker BIO voor onze biologische telers kan betekenen. Meer informatie over deze online bijeenkomst en de mogelijkheid tot aanmelding vindt u in dit nieuwsbericht.

Social mediatrainingen en Bioraad

Verschillende leden hebben deze week deelgenomen aan de social mediatrainingen, die BioLogisch Limburg in samenwerking met CITAVERDE College heeft georganiseerd. Zij kregen van de trainers van MarketingMakkers allerlei tips en handvaten aangereikt om hun social mediakanalen in te zetten ter versterking van hun bedrijf en de biologische sector. Een verslag van de trainingen vindt u hier.

Tot slot hebben we contact gehad met het Biohuis en de Bioraad. In het Biohuis zijn biologische boeren en tuinders uit heel Nederland verenigd om met elkaar te verbinden en elkaar te versterken en inspireren. Daarbij ligt de nadruk op de biologische markt, de biologische regelgeving en kennisontwikkeling. De Bioraad is het inhoudelijke hart van de vereniging. Hier komen de ideeën en inzichten uit het veld samen, die de basis zijn voor het te voeren beleid. De Bioraad vergadert ongeveer vier keer per jaar. Gekeken wordt nu of en hoe BioLogisch Limburg ook een zetel kan krijgen in de Bioraad.

Heeft u vragen of opmerkingen over één van bovenstaande onderwerpen? Laat het ons weten via info@biologischlimburg.com!

John Janssen,
Voorzitter BioLogisch Limburg