Nieuwe projectleider Nieuwe Verdienmodellen

Nieuwe projectleider Nieuwe Verdienmodellen

Afgelopen maand is Erik Dings begonnen bij de LLTB als projectleider Nieuwe Verdienmodellen. Vanuit zijn rol zal hij zich bezighouden met projecten rondom multifunctionele landbouw, denk aan zorglandbouw, plattelandstoerisme, agrarische kinderopvang en boerderijverkoop. Maar ook bij projecten over korte ketens, biologische landbouw en andere ontwikkelingen die kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen voor agrarisch ondernemers zal Erik betrokken zijn.

‘Na enkele jaren in de diervoerindustrie gewerkt te hebben, kijk ik er nu naar uit om een bijdrage te leveren aan nieuwe verdienmodellen, en dus een goed toekomstperspectief, voor de Limburgse agrarisch ondernemer. Ik kijk er ook naar uit om samen te werken met biologische ondernemers, om bijvoorbeeld middels korte ketens of maatschappelijke functies meerwaarde te creëren.’